Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem – manuál

Novinky z Linkos
Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem – manuál

Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik v návaznosti na text doporučení pro standardní péči. Manuál byl zpracován podle Doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. Více ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz