Informace o změnách úhrady účinné látky pembrolizumab

Informace o úhradě léčivých přípravků
Informace o změnách úhrady účinné látky pembrolizumab

Nenechte si ujít novinky o změnách indikačního omezení účinné látky pembrolizumab. Nově je totiž hrazen v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých pacientů. Dále v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou v 1. linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic. Přečtěte si bližší specifikaci a plné znění indikačního omezení.

PEMBROLIZUMAB