Aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6

Prezentace
Aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují v kombinaci s hormonální terapií standard léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a negativními receptory pro lidský epidermální růstový faktor (HER2−). Jaká je aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6 z pohledu mechanismu účinku, nepřímého srovnání toxicity, doporučeného monitoringu i výsledků klinických studií? Odpověď přináší prezentace, kterou zpracoval MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Prezentace je ke stažení ZDE.

Prezentace je vlastním dílem autora a slouží k edukačním účelům.

Je bez komentáře. Jednotlivé slidy se postupně zobrazí v rámci videa.