Třetí recidiva TNBC

8. 2. 2021 13:00

Prosím o konzultaci u pac. ročník 1974 ,nyní po operaci pro třetí recidivu TNBC dne 7.1.21 -recidiva v jizvě excise - nepravidlené ložisko vel. 17x16x6mm v těsné blízkosti horního okraje : v projizveném terénu se jedná o lokální recidivu invazivního high grade duktálního karcinomu prsní žlázy solidní úpravy, infiltrujícího v tukové podkožní tkáni a ve spodině do fascie na okraji kosterního svalu, bez známek lymfangioinvaze ,resekční okraje -nádorová invaze zasahuje do horního a těsně blízkosti vnitřního okraje M 8500/33 Imunohistochemie: Ki 67- 55%,ER neg,PR neg, Her2 neg
18.1.21 reresekce okrajů: kosterní svalovina bez Tu
pac. s třetím lokálním relapsem triple neg. ca nyní po 7,4 letech ,triple neg, púvodně pac. vr.2013 pT2pN0(0/2SLN) adjuvance AC4x+pakli s neurotoxcicitou trvající do současnosti, po 2relapsu p o adjuvantní chemoth. v komb. AC 3x do kumulativní dávky s perikarditis a občasným bolestí v obalsti srdce ,v péči kardiologa , po druhém relapsu capecitabin v r.2019, a nyní opět relaps - doplněno PET CT vyš. bez generalizace doporučili by jste opět adjuvantně capecitabin? Děkuji.

Reakce: 2

Pacientku bych vzhledem k infiltraci tukové tkáně a fascie v rámci vstupního vyšetření a typu nádoru primárně neoperovala, ale vyšetřila PDL1 pozitivitu a při pozitivitě, léčila nemocnou systémově imunoterapií, při negativitě alespoň chemoterapií a lokální léčbou pak ošetřila pouze případné reziduum. Teď už ale nemocná nemá měřitelnou lézi. Kapecitabin, který ze stejných důvodů pseudoadjuvantně už dostávala, další recidivě nijak nezabránil, takže bych ji asi jen sledovala. Pokud nebyla ozářená, indikovala bych radioterapii.

V současnosti, pokud je pac. bez zn. onemocnění, je možné buď jen sledovat nebo event. nasadit do adjuvance např. carboplatinu, nicméně efekt může být sporný. V souladu s prof. Tesařovou bych doplnila PD-L1 a v případě dalšího relapsu bych podávala imunoterapii. O RT není v epikríze zmínka, pokud nebyla, tak i RT.