TNBC po NCHT s minimálním efektem

1. 2. 2021 16:41

Chtěla bych probrat pac. ročník 1975, s ca mammae l.sin cT3cN1M0 ,triple neg. s vysokou proliferační aktivitou KI 90% 5/20 po NCHT AC +pakli w 12x , genetika neg ,po ablaci a DA ypT1b(m) ypN3a(13/24)
5.1.2021 ME l.sin a DA v projizveném terénu rozsáhlého nádorového lůžka ZKK jsou zachycena kompaktní ložiska a disperzně rozptýlené drobné nádorové klastry reziduálního invazivního high grade duktálního karcimnomu prosní žlázy ,nejv ložisko o průměru 7mm infiltrujícího solidními čepy a drobnými skupinami nádorových bb v lokalizaci s významnou regresí nádorové tkáně a převažující fibrozou, s obrazem významné reziduální masdivní lymfangioinvaze, bez známek perineurálního šíření nádoru, difuzně s reziduálními formacemi intraduktálního karcinomu (DCIS) v okolí nádorové invaze ,spádové LU 12 LU s meta s žádnou či minimální regresí s lymfoinvazí a venozní angioinvazí a perinodální infiltrací tukové tkáně, 1 LU s meta a regresí nádorovou, 3 LU neg, 8 LU neg ,okraje volné ,M 8500/33 pPR chevallier 3,mandard 3 ypT1b(m)ypN3a(13/24)
Imunohistochemicky: tu : Ki 67-85% ER a PR neg, her 2 neg
meta : ki67-85% ER a PR a her 2 neg
Zda není na vašem pracovišti studie k léčbě po nedostatečné neoadjuvanntí chemoterapii, jinak plánujeme capecitabin a RT.
Děkujeme.

Reakce: 2

Bohužel, studii pro tuto situaci nemáme, ale u pacientky bych doplnila PET/CT - pokud neměla a vyšetřila PDL1, pro případ důkazu vzdálené disseminace.

Jedná se o chemorezistení tumor, Pokud by byla BRCA1/2 pozitivní, mohla pokračovat v platinové chemoterapii, pokud negativní tak capecitabine dle studie Create X. Taky bych provedla kontrolu pomocí PET-CT abych případně včas zahájila paliativní léčbu.