Lobulární ca lok. pouze v axil. uzlinách

25. 6. 2020 09:58

Dobrý den, prosím Vás o názor na následující kasuistiku:
Pacientka *1950, Ca mammae l.dx., cT0N2aM0 st.IIIA.
St.p.biopsii uzliny - ILC G2, HR+, prs biopticky bez tumoru.
Absolvovala neoadjuvantní chemoterapii - 4xAC, 8x Taxol do 15.4.2o2o /neurotoxicita/
Dne 13.5.2o2o podstoupila exenteraci axilly, histologicky ve všech 12ti LU - meta lobul.ca, ER 75% PR 15% Ki 67 5%, HER2 skore 0. Prs neoperován. Vyš. prsu cestou MR, kde bez záchytu tumoru.
Dopor. kolegy z Onkologie na Bulovce k radioterapii.
Plánujeme ozáření prsu, axilly, nadklíčku na pravé straně. Domníváte se, že by bylo zapotřebí i ozáření vnitřních mammárních uzlin?
Velice Vám děkuji.

Reakce: 2

Nejsem radioterapeut, myslím ale, že vzhledem k rozsahu uzlinového postižení v axille by by extenzivní radioterapie neuškodila. Nemocná by měla pokračovat v hormonální léčbě inhibitorem. Předpokládám, že staging byl negativní. pacientka mohla také zahájit léčbu hormonální neoadjuvatně před operací, protože nádor má nízkou růstovou aktivitu a chemoterapie jej nejspíše ovlivnila jen málo.

Jelikož v prsu nebyl nádor nalezen, jeho ozáření bych neprováděl a tím pádem ani vnitřních mammárních uzlin. Origo může být i mimo prs v akcesorní žláze. Na místě je endokrinní léčba a RT axily a nadklíčku. Škoda, že iniciální staging nebyl založen na PET/MR.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 29. 6. 2020 21:14