Léčba lokoreg. pokročilého ca prsu, Luminal A u premenosopausální pacientky

8. 2. 2021 15:32
raritní

Prosím o Vaši konzultaci léčebného postupu u premenopausální pacientky s nově dg. lokoreg. pokročilým ca pravého prsu T2 N1 M0 , luminal A.

Pacientka 45 let s anamnézou 6m hmatné rezistence P prsu. Bez interních komorbidit, bez trvalé medikace.
Vstupní vyšetření:
UZ prsu, lymfatik - vpravo v HZQ nehomogenní nepravidelné ložisko vel. 23x15 mm, v pravé axile uzlina 22 a 15 mm v dlouhé ose s nepravidelně zesílenou korovou vrstvou v.s. při infiltraci.
MR - víceložisková infiltrace P prsu s maximem v HZQ / 5 ložisek - 4,7x2,3cm , 10, 10 a 12mm, 7mm-většina ložisek jsou od hrudní stěny resp. pektorálního svalu vzdálena do 1mm. Uzliny v P axile vícečetné, zvětšené, největší 19x13mm.

Biopticky pod Uz z ložiska 23mm potvrzen invazivní duktální karcinom G1 s in situ duktální (DCIS) komponentou, ER 60%, PR 100%, HER 2 negat v akredit laboratoři, Ki 67 2% .
Staging / RTG plic, UZ břicha, scintigrafie skeletu / bez generalizace , markery v normě.
Genetika odeslána.

Děkuji.

Reakce: 3

Vzhledem k fenotypou nádoru( Luminal A) nelze u pacientky očekávat odpověď od neoadjuvantní chemoterapie, neoadjuvantní hormonální léčba ( LH RH analoga + IA) by byla taky možnost s ohledem na N1 podle zobrazovacích metod. U pacientky bych ale volila primárně chirurgické řešení- doplnila punkci z jednoho ložiska v jiném kvadrantu, než je ložisko, které bylo již histologicky verifkované + verifikovala bych uzlinu v axile. V případě průkazu nádoru bych u pacientky byla indikována RAME (mastectomie a disekce axily). Následně dle histologie ( a počtu postižených uzlin) adjuvantní léčba .

Také bych nemocnou indikovala k primárnímu chirurgickému výkonu a potom adjuvantní léčbě dle histologického nálezu a typu operace.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

V konzultaci stran adjuvance u mladé pacientky s luminal A nádorem byl dop. genomový test , odeslala jsem tedy pacientku do KOC, vzhledem k pojištovně nebyl onko type schválen a jiný typ testu menší pojišťovnou také ne, z KOC byla dop. CHT AC adjuv., kterou pacientka zahájila.

Tazatel byl s doporučeními spokojen