Dlaždicobuněčný karcinom hrdla děložního

14. 7. 2020 08:02

Jak postupovat v léčbě 64leté ženy s hlavní diagnózou: C530 Dlaždicobuněčný karcinom hrdla děložního infiltrující stěnu močového měchýře se susp. postižením pánevních a paraaortálních uzlin T2bN1M1, G3, HPV neg.
Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba (včetně zhodnocení její účinnosti a popisu příp. komplikací):
C530 Dlaždicobuněčný karcinom hrdla děložního infiltrující stěnu močového měchýře se susp. postižením pánevních a paraaortálních uzlin T2bN1M1, G3, HPV neg.
Z510 Stav po radikální radiochemoterapii kombinací EBRT (45 Gy paraaortální, pánevní a tříselné uzliny) a brachyterapie (3D MR/CT UVAG, 4 frakce) - D90=89,7 EQD2; potencováno 4 cykly chemoterapie (cisplatina v týdenním režimu) (1-3/2020)
Generalizace v uzlinách pravé poloviny pánve a retroperitonea, perzistence aktivní nádorové tkáně v oblasti endocervixu (PET/MR z 2.6.2020)
Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby):
ECOG 0, asymptomatická, bez komorbidit
Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
PET/MR s apl. 18F-fluorodeoxyglukozy (FDG) 2.6.2020 KZM – PETMR. Indikace: ca cervicis po terapii Nález: Myomatozní uterus s dilatací děložní dutiny, která vyplněna v T1 s nativním myometriem isointenzivní neakumulující tekutinou a malé v.s. koagulum, vysoká akumulace na vnitřním povrchu děložní dutiny, zejména ve fundu, kde akumualce dosahuje až SUVmax 11,24, po provedení brachyterapie nekróza v oblasti cervikálního kanálu, v místě endocervixu je přítomná persistence vysoké akumulace FDG (SUVmax 6,8.). Vpravo v zevním ilickém svazku celkem tři uzliny velikosti 10 x 6 nnm SUVmax 5,4. Vlevo paraaortálně subrenálně celkem 4 uzlinové metastázy velikosti do 10 x 8 mm, SUVmax do 8,8, uzliová metastáza interaortokavále velikosti 8 mm, SUVmax 6,5. V retroperitoneu další drobné uzliny velikosti do 10 x 8 mm, s akumulací FDG SUVmax do 4,5.
Intrakraniálně bez patologického nálezu, na krku, v axilách, mediastinu, a tříslech bez zvětšených nebo FDG akumulujících uzlin. Plicní parenchym je bez zřetelných ložiskových změn. Pleurální dutiny a perikardiální vak bez známek výpotku. Játra normální velikosti, s vícečetnými cystami, bez známek FDG akumulujícíh ložisek. Žlučník nenalezen, žlučovody štíhlé. Slezina není zvětšená, je homogenní, bez ložisek. Pankreas normální velikosti bez ložiskových změn. Nadledviny nezvětšeny. Ledviny bez ložiskových změn, dutý systém je štíhlý. Močový měchýř je norm. Podezření na polyp s vysokou akumulací FDG v oblasti colo ascendens - ložisko vysoké akumulace dosahuje velikosti 8 mm, SUvmax 6,3. Skelet bez patologické akumulace FDG.
Závěr: FDG akumulující disseminace nádorového onemocnění v uzlinách pravé poloviny pánve a retroperitonea, persistence aktivní nádorové tkáně v oblasti endocervixu a dále v.s. i v dutině děložní, hematometra. Progresivní onemocnění dle RECIST

Jak postupovat v léčbě této pacientky. Co byste navrhovali?

Reakce: 2

Relativně mladá žena bez komorbidit a v dobrém celk.stavu, časná progrese v již většinově ozářených lokalizacích a v.s. perzistence v dělož. hrdle. Přes krátký interval od předchozí cDDP, která však byla v nízké dávce při weekly režimu, bych doporučil systémovou léčbu opět platinovým derivátem -carboplatinou s paclitaxelem a bevacizumabem.
Ke zvážení je doplnění kolonoskopie s EPE aktivního polypu ascendentu.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 20. 7. 2020 09:38

V této situaci je jedinou smysluplnou variantou systémová terapie. Doporučený režim se jeví jako t.č. nejoptimálnější. Není co dodat.