Ca prsu, luminal A

30. 6. 2020 15:56

Dobrý den,

ráda bych konzultaci stran 51leté pacientky bez závažnějších komorbidit, menstruující, dle hormonálního profilu stále aktivní
s ca prsu l.dx. , luminal A, FISH negat, po parciální mastectomii + disekci axily. Dle pooperačního stagingu pT2pN3( 23/26)M0
dle histologie se jedná o duktální invazivní karcinom G´3 s mucinozní komponentou cca 30% , imunohistochemicky ER 85%, PR 90%, Ki67 15%, c-erb2 2+, FISH negat .
Podali by jste chemoterapii ? A pokud ano, jakou?
Děkuji.

Reakce: 3

Podle St.Gallen Consensu jsou nemocné přes vysokou hormonální pozitivitu a nízké Ki 67 indikované k adjuvantní chemoterapii pokud mají pozitivní 4 a více uzlin. To se tedy týká i této nemocné, které bych tedy chemoterapii s antracykliny a taxány podala. Dále bych pokračovala po kontrole hormonálního profilu inhibitorem aromatázy a nemocnou ozářila. Prognóza není dobrá.

Souhlasím s názorem prof. Tesařové. Jen bych kladla důraz na prodlouženou adjuvantní hormonální léčbu. Pokud jí bude dobře tolerovat tak až na 10 let.

Souhlas s kolegyněmi jak stran chemoterapie, tak hormonoterapie. Jde i přes hormonální dependenci o špatně diferencovaný a lokoregionálně hodně pokročilý karcinom.