Adjuvantní léčba u mladé pacientky s ca prsu

8. 2. 2021 14:42

Prosím o Vaši konzultaci a radu, jaký typ adjuvantní léčby zvolit u pacientky - 39 let s nově dg. karcinomem levého prsu.
V OA léčená hypertenze, poz. RA, výsledky genetiky zatím nejsou k dispozici.

Vstupní nálezy:
MG- vlevo na rozhraní DQ až v DZQ nepravidelný stín 15 mm, UZ nepravidelné ložisko 15mm, bez spádové lymfadenopatie .
Biopticky z ložiska L prsu potvrzen inv. duktální ca G 1-2, ER 100%, PR 100%, HER 2 negat , Ki 67 20 %.
RTG plic, UZ břicha, scintigrafie skeletu bez generalizace.

Indikována radikální excize po UZ značení, excize SLU.

operace: 6.1.21 segmentectomia mammae l sin, SLNB
biopticky - v segmentu L prsu invaz. ca NST s bohatou komp. DCIS , G 2 , nejblíže ke kaud. resekčnímu okraji IDC 4,3mm, DCIS 2,27mm
pT1c pN0 4/0 z toho 1 sn , ER 100%, PR 90%, Ki 67 20% , HER 2 - negativní.

Pooperační RT prsu v plánu.

Prosím o konzultaci adjuvantní léčby.
Děkuji.

Reakce: 2

Pacientka by byla vhodnou kandidátkou genomového testu, požádala bych pojišťovnu p úhradu vyšetření Oncotype DX a zatím bych zahájila léčbu tamoxifenem.

Pooperační RT + TX