Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Hledáme nové členy do Sekce sociálních pracovníků ČOS
Hledáme nové členy do Sekce sociálních pracovníků ČOS

4. 4. 2020 13:10

V roce 2019 byla založena sekce sociálních pracovníků při České onkologické společnosti. Je určena zejména sociálním pracovníkům KOC, menších nemocnic a onkologických ambulancí. Dále také sociálním pracovníkům mammacenter, hospiců a všem, které problematika zajímá. Více zde.

Novinky z Linkos
Nový komunikační kanál „mladí onkologové” v aplikaci Medical Tribune
Nový komunikační kanál „mladí onkologové” v aplikaci Medical Tribune

4. 4. 2020 12:09

V rámci projektu KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) přidává Medical Tribune do své mobilní aplikace Minuty MT nový komunikační kanál určený mladým onkologům. Připravena jsou krátká videozpravodajství v rámci projektu KVMO. Každé video trvá maximálně dvě minuty. Více zde.

Novinky z Linkos
Prediktivní testování solidních nádorů
Prediktivní testování solidních nádorů

4. 4. 2020 12:06

Za účelem potřeby upřesnění doporučeného postupu a pravidel pro prediktivní testování solidních nádorů včetně přehledu indikací a metod formulují zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP Společné stanovisko – doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů. Více zde.

Novinky z Linkos
COVID-19 – informace pro poskytovatele zdravotní péče na stránkách VZP
COVID-19 – informace pro poskytovatele zdravotní péče na stránkách VZP

4. 4. 2020 12:04

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 připravila VZP ČR plán postupu a organizačních opatření, který bude průběžně aktualizován a o přijatých a připravovaných opatřeních budou poskytovatelé zdravotních služeb informováni. Více zde.

Novinky z Linkos
Modrá kniha České onkologické společnosti
Modrá kniha České onkologické společnosti

4. 4. 2020 12:02

26. aktualizace Modré knihy České onkologické společnosti je vydávána ve formátu pdf, e-pub a html v kompletním znění. Tiskem nevychází. Jednotlivé kapitoly aktualizované Modré knihy ČOS si budete moci stáhnout ve formátech pdf, které jsou součástí této www verze. Html verze slouží k základní orientaci, v případě pochybnosti je závazná pdf verze. Více zde.

Novinky z Linkos
Doporučení psychologů pro veřejnost
Doporučení psychologů pro veřejnost

31. 3. 2020 16:23

Sice neexistuje žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či s virem samotným, zde však máte k dispozici stručný soubor doporučení, jež se nám všem, kteří jsme za současné situace ve stresu a pod tlakem, třeba budou hodit. Soubor doporučení připravili kliničtí psychologové a psychoterapeuti.

Odborné články
Doporučení psychologů pro lékaře a sestry v první linii
Doporučení psychologů pro lékaře a sestry v první linii

31. 3. 2020 16:20

Kliničtí psychologové a psychoterapeuti pro Vás připravili stručný soubor doporučení, který Vám snad v tyto dny pomůže snáze zvládat extrémní nároky, které jsou na Vás kladeny. Děkujeme všem, kdo přímo nebo jinak pomáháte pacientům s COVID-19, a všem z Vás, kdo zabraňujete jeho šíření. 

Odborné články
Čím je projekt Mujpacient.cz unikátní?
Čím je projekt Mujpacient.cz unikátní?

17. 2. 2020 08:39

Proč je online konzultace mezi odborníky důležitá? Jaké má výhody a hlavně dopady pro praxi? Poslechněte si názory členů kolegia! 

Videa
Hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší
Hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší

7. 2. 2020 15:15

Na letošním kongresu PragueONCO, který se konal ve dnech 29.–31. ledna v Praze, přednášel garant odborného kolegia prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA. Nenechte si ujít přednášku na téma Věková hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší! 

Kongresy Přednášky
10. Psychoonkologické sympozium, Olomouc 2019: Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým
10. Psychoonkologické sympozium, Olomouc 2019: Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým

7. 1. 2020 10:17

Letošní kulatý ročník 10. psychoonkologického sympozia, které se konalo 11. září 2019 ve Fakultní nemocnici Olomouc, zaměřil témata svých přednášek především na blízké onkologických pacientů, rodiče, děti, partnerky a partnery a také sourozence nemocných dětí a přátele onkologických pacientů.

Kongresy Novinky z Linkos
Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá
Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá

7. 1. 2020 10:16

Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou. V roce 2015 vznikl projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů, který odborně garantuje a nabízí mladým onkologům Česká onkologická
společnost ČLS JEP. Na tomto projektu též úzce spolupracuje Klub mladých onkologů.

Novinky z Linkos
9. Psychoonkologické sympozium, Liberec 2018: Mikrosvět onkologie – místo setkávání lidí a profesí
9. Psychoonkologické sympozium, Liberec 2018: Mikrosvět onkologie – místo setkávání lidí a profesí

7. 1. 2020 10:14

12. září 2018 se konal 9. ročník Psychoonkologického sympozia pod názvem Mikrosvět onkologie – místo setkávání lidí a profesí. Přednášky byly určeny především zdravotníkům a obsáhly mikrosvěty onkologického pacienta, které jej v době nemoci ovlivňují a mají vliv na jeho léčbu a na kvalitu jeho života. Sympozium se věnovalo i integrativní medicíně a paliativní péči. 

Kongresy Novinky z Linkos