Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021
12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021

22. 9. 2020 08:53

Navzdory koronavirové pandemii se i v příštím roce uskuteční 12. ročník PragueONCO. Již nyní si můžete zapsat do svých diářů termín jeho konání 20.–22. 1. 2021 a spuštění registrace 1. 10. 2020. Ať už proběhne formou klasického kongresu v prostorách Clarion Congress Hotelu v Praze, či virtuálně, můžete se těšit na hodnotný odborný program a přední české a zahraniční odborníky. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
Změny indikačního omezení platné od 1. 8. 2020. Co je nového?
Změny indikačního omezení platné od 1. 8. 2020. Co je nového?

2. 9. 2020 08:51

Nepřehlédněte novinky ve změnách úhrad u léčivých přípravků v onkologii. Informujte se o změnách indikačního omezení, které jsou platné od 1. 8. 2020. Změny úhrad se týkají těchto účinných látek. 

Informace o úhradě léčivých přípravků
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?

25. 8. 2020 13:14

Z výzkumů v zahraničí vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace však v České republice bohužel nejsou dostupné. Proto prosíme nejen onkology, ale i praktické lékaře, aby pomohli informovat své pacienty o dotazníkovém šetření. Cílem šetření je zmapovat spánek u onkologicky nemocných v ČR. Stačí, aby vaši pacienti vyplnili dotazník ZDE. Předem děkujeme, že jim o tom řeknete.

Novinky z Linkos
Kabozantinib je nově hrazen i v první linii léčby mRCC
Kabozantinib je nově hrazen i v první linii léčby mRCC

24. 7. 2020 14:04

Do první linie léčby pacientů se světlobuněčným karcinomem ledviny se střední a špatnou prognózou vstupuje další molekula. Kabozantinib, nyní již standard léčby pacientů ve druhé linii mRCC, je od 1. července 2020 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění nově i v první linii léčby. Úhrada byla stanovena na podkladě studie CABOSUN, která u této skupiny pacientů prokazuje snížení rizika progrese o 52 % v porovnání se sunitinibem, a to při srovnatelném bezpečnostním profilu léčby. Bližší informace najdete ZDE.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Závěry z ASCO 2020 v léčbě mCRPC. Co přinesly studie CARD a PROREPAIR-B?
Závěry z ASCO 2020 v léčbě mCRPC. Co přinesly studie CARD a PROREPAIR-B?

3. 7. 2020 17:31

Randomizovaná klinická studie CARD porovnávala kabazitaxel s ARTA preparáty (abirateron nebo enzalutamid) u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli předléčeni docetaxelem a alternativním přípravkem ze skupiny ARTA. Jednalo se o analýzu celkového přežití s primárním cílem rPFS (přežití bez radiografické progrese). Jakou účinnost prokázal kabazitaxel? Neméně zajímavé jsou závěry studie PROREPAIR-B, jejímž cílem bylo prokázat prognostickou roli škodlivé mutace v HRR genech.  Byla přítomnost této mutace u pacientů léčených kabazitaxelem a ARTA zásadní? 

Kongresy Přednášky
Změny úhrad platné od 1. 6. 2020 týkající se účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel
Změny úhrad platné od 1. 6. 2020 týkající se účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel

15. 6. 2020 13:56

Přinášíme nové informace o změnách indikačního omezení u účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel. Fulvestrant je hrazen v léčbě hormonálně dependentního (ER pozitivního) lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu u postmenopauzálních žen: 1) po vyčerpání předchozí léčby tamoxifenem a inhibitory aromatázy, tj. ve třetí linii léčby, při relapsu onemocnění v průběhu adjuvantní antiestrogenové terapie nebo po jejím ukončení nebo v případě progrese onemocnění při léčbě antiestrogeny, 2) které nebyly dříve léčeny endokrinní léčbou, pokud jejich stav výkonnosti odpovídá ECOG 0–1 a pokud nejsou onemocněním postiženy viscerální orgány. Pro oba body platí, že fulvestrant je hrazen do progrese onemocnění či do doby, kdy pacientka léčbu přestane snášet.

Které konkrétní změny se týkají dalších účinných látek? 

Informace o úhradě léčivých přípravků
Současné indikace PD-1 a PD-L1 inhibitorů v onkourologii a situace v ČR
Současné indikace PD-1 a PD-L1 inhibitorů v onkourologii a situace v ČR

5. 6. 2020 07:35

Představujeme Vám prezentaci na téma Imunoterapie v uroonkologii, kterou připravila MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Chcete-li se dozvědět více o typech nádorových vakcín u karcinomu prostaty nebo o budoucnosti terapie uroteliálního karcinomu močového měchýře, klikněte zde.

Přednášky
Jak podpořit děti a mluvit s nimi o riziku nemoci COVID-19? Psychologické dvanáctero pro rodiče
Jak podpořit děti a mluvit s nimi o riziku nemoci COVID-19? Psychologické dvanáctero pro rodiče

5. 4. 2020 09:12

Pokud jste rodičem, který je aktuálně v léčbě (nebo již po léčbě), jsou níže uvedené řádky určeny právě vám. Na základě naší zkušenosti se domníváme, že onkologicky nemocní rodiče mají postupovat při informování o riziku nákazy COVID-19 stejně jako ostatní rodiče, protože plní pro svoje děti stejnou rodičovskou úlohu. Níže je uvedeno dvanáct bodů, o kterých se domníváme, že vám mohu být ku prospěchu. Více zde.

Novinky z Linkos
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19? Záznam webináře pro onkologické pacienty
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19? Záznam webináře pro onkologické pacienty

5. 4. 2020 09:09

Ve čtvrtek 19. března jsme vysílali živý webinář, ve kterém psycholog Martin Pospíchal mluvil o základních možnostech a doporučeních pro práci se strachem z nákazy. Společně jsme prošli „Psychologické dvanáctero pro ohrožené skupiny - Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?" a zodpověděli otázky diváků. O webinář byl mimořádný zájem, a tak jsme rádi, že vám můžeme nabídnout jeho záznam. Více zde.

Novinky z Linkos Videa
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?

5. 4. 2020 09:06

Psychologické dvanáctero pro ohrožené skupiny, včetně onkologicky nemocných. Níže uvedeným bychom se rádi z psychologického pohledu připojili k lékařskému Desateru bezpečnosti pacienta pro aktuální období. Autorem je PhDr. Ing. Martin Pospíchal z Katedry psychologie FF UK. Více zde.

Novinky z Linkos
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období

4. 4. 2020 13:19

Sekce podpůrné léčby ČOS a Dialog Jessenius připravily Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro současné období. Autorem je prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň. Více zde.

Novinky z Linkos
Nabídky zaměstnání
Nabídky zaměstnání

4. 4. 2020 13:15

Část zaměstnání slouží vedoucím pracovníkům a personálním oddělením k inzerci pracovních míst na onkologických pracovištích v České republice. Dále zde mohou hledat uplatnění lékaři všech odborností, kteří se starají o onkologického pacienta, a také sestry, sociální pracovnice, psychologové a další. Více zde.

Novinky z Linkos