Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Neobvyklá manifestace karcinomu prostaty představující diagnostické dilema: kazuistika
Neobvyklá manifestace karcinomu prostaty představující diagnostické dilema: kazuistika

8. 2. 2021 14:22

Sarkomatoidní karcinom je extrémně raritním a agresivním typem zhoubného nádoru prostaty. Ačkoli histogeneze tohoto nádoru není známá, jedná se o vysoce maligní vřetenovitý nádor, který může progredovat při absenci produkce prostatického specifického antigenu, což výrazně ztěžuje jeho detekci. Vzhledem ke vzácnosti tohoto nádoru neexistuje standardizovaný postup jeho terapie a pacientům jsou spíše nabízeny neefektivní paliativní metody.

Autorem kazuistiky je MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA.

Kazuistiky
Kardiovaskulární komorbidita a rizika léčby ARTA
Kardiovaskulární komorbidita a rizika léčby ARTA

8. 2. 2021 14:05

Je obecně známo, že pacienti s karcinomem prostaty často trpí kardiovaskulárními chorobami. Je to způsobeno jednak věkem, jednak některými společnými rizikovými faktory pro karcinom prostaty a nemoci srdce a cév, zejména obezitou. Navíc některé typy léčby používané u karcinomu prostaty výrazně zvyšují riziko kardiovaskulární morbidity a mortality. Jedná se zejména o androgenní deprivaci (ADT), ale rizikové jsou i léky ze skupiny ARTA (androgen-receptor targeted agents).

Přečtěte si článek, jehož autorem je doc. MUDr. Tomáš Büchler

Odborné články
Informace o změnách úhrady u apalutamidu, cemiplimabu, durvalumabu, interferonu alfa 2B a ribociklibu
Informace o změnách úhrady u apalutamidu, cemiplimabu, durvalumabu, interferonu alfa 2B a ribociklibu

28. 1. 2021 08:14

Možnosti v léčbě karcinomu prostaty, kůže, prsu, plic, leukémie i neuroendokrinních nádorů gastrointestinálního traktu jsou zase o něco širší. Nenechte si proto ujít novinky, které se týkají změn úhrady či nově hrazených léčivých přípravků pro léčebné indikace v onkologii. Tentokrát se zaměříme na apalutamid, cemiplimab, durvalumab, interferon alfa 2B a ribociklib.  Plné znění indikačního omezení je platné od 1. 1. 2021 a naleznete ho na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Informace o úhradě léčivých přípravků
Syndrom nádorového rozpadu
Syndrom nádorového rozpadu

22. 1. 2021 08:47

Syndrom nádorového rozpadu (tumor lysis syndrome, TLS) je urgentní onkologický stav, kdy v krátkém čase dochází k náhlému rozpadu velkého množství nádorových buněk a k uvolnění jejich obsahu do cirkulace. Koncentrace kyseliny močové, draslíku a fosforu rostou rychleji, než je ledviny dokáží odstranit. Přebytek fosforu může vyvázat vápník, což vede ke snížení hodnoty vápníku v krvi. Změny koncentrací kyseliny močové, draslíku, fosforu a vápníku v krvi mohou nepříznivě ovlivnit fungování řady klíčových orgánů, zejména ledvin, ale také srdce, mozku, svalů i gastrointestinálního traktu. Více se dozvíte v článku prof. MUDr. Petry Tesařové, CSc.

Odborné články
Lékaři, kteří využili SECOND OPINION si cení názoru odborníků i rychlosti konzultace
Lékaři, kteří využili SECOND OPINION si cení názoru odborníků i rychlosti konzultace

21. 1. 2021 09:42

Přečtěte si krátkou infografiku, která prezentuje čísla vypovídající o dlouhodobém fungování konzultačního projektu SECOND OPINION. Dozvíte se například, jaká je návštěvnost portálu, kolik lékařů on-line konzultaci využívá, z jakých zařízení se připojují nebo jaký mají na projekt názor. Za dobu existence projektu se odborné kolegium rozrostlo na 18 členů, kteří poskytli již 2200 doporučení k léčbě. Kolik lékařů projekt aktuálně využívá a jak si portál celkově vede z pohledu statistik?

Statistiky
Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. Záznam živého webináře z 11. ledna 2021
Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. Záznam živého webináře z 11. ledna 2021

14. 1. 2021 09:01

V podvečer 11. ledna 2021 se konal další webový seminář cyklu #MysliProtiRakovine. Tématem bylo zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. V improvizovaném studiu se sešli MUDr. Petr Pavlíček, lékař hematolog, který ve své praxi pracuje s lidmi s mnohočetným myelomem, onkologická pacientka a psycholožka RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková a PhDr., Ing. Martin Pospíchal, onkopsycholog. Podívejte se na záznam.

Novinky z Linkos
Očkování proti COVID-19 – informace pro onkologické pacienty a jejich blízké!
Očkování proti COVID-19 – informace pro onkologické pacienty a jejich blízké!

13. 1. 2021 14:31

Již od prvních dnů pandemie COVID-19 jsme Vás opakovaně informovali o situaci v léčbě maligních onemocnění v této nelehké době. Jak jistě víte, diagnostika i léčba zhoubných onemocnění přes veškeré nesnáze spojené s pandemií probíhá bez větších problémů a ošetřujeme stále plný počet nemocných jako v době před vypuknutím pandemie.

Novinky z Linkos
Výzva pro mladé onkology: Získejte možnost lépe nutričně připravit a provázet své pacienty léčbou!
Výzva pro mladé onkology: Získejte možnost lépe nutričně připravit a provázet své pacienty léčbou!

13. 1. 2021 14:23

Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) se rozhodla podpořit získání funkční licence klinické výživy F016 formou grantu. Grant je určen lékařům – onkologům (do 40 let). Grant je platný pro roky 2021 a 2022 a platí pro absolvování celého kurzu F016, tedy jeho teoretické části (2× 3 dny prezenční, popř. online výuky) a poté 2 týdnů praxe na klinickém pracovišti.

Novinky z Linkos
První měsíce ostrého provozu lékového záznamu pacienta
První měsíce ostrého provozu lékového záznamu pacienta

13. 1. 2021 12:10

K 1. prosinci 2020 tomu bude přesně rok, co nabyla účinnosti nejnovější novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Mezi hlavní novinky, které tato novela přinesla, patří bezpochyby lékový záznam pacienta, významná změna, na jejíž uvedení do praxe jsme si museli po nabytí účinnosti novely ještě půl roku počkat. Ostrý provoz lékového záznamu pacienta byl totiž spuštěn až po uplynutí šestiměsíčního „testovacího“ přechodného období, tedy 1. června 2020. Důvodem této šestiměsíční prodlevy byla skutečnost, že veřejnost potřebovala dostatek času na to, aby se s lékovým záznamem pacienta mohla seznámit.

Právo
Registrujte se na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021
Registrujte se na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021

13. 1. 2021 11:01

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, zasíláme Vám aktuální anonci na 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO Virtual, které proběhne 20.–22. ledna 2021 a k němuž se připojíte odkudkoliv. Registrujte se, prosím, na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021, poté bude registrace uzavřena.

Kongresy Novinky z Linkos
Aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6
Aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6

5. 1. 2021 07:13

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují v kombinaci s hormonální terapií standard léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a negativními receptory pro lidský epidermální růstový faktor (HER2−). Jaká je aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6 z pohledu mechanismu účinku, nepřímého srovnání toxicity, doporučeného monitoringu i výsledků klinických studií? Odpověď přináší prezentace, kterou zpracoval MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Prezentace
Objevte onkologickou aplikaci ONCOassist™, která vám ušetří čas
Objevte onkologickou aplikaci ONCOassist™, která vám ušetří čas

17. 12. 2020 15:24

Představujeme vám aplikaci ONCOassist™, primárně určenou pro onkology a hemato-onkology jako snadno použitelný nástroj, který napomáhá v rozhodování lékařům pečujícím o pacienty s malignitami. 

Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky v oblasti onkologie a naleznete v ní...

Přečtěte si celý článek ZDE.

 

Mobilní aplikace