Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Precizní medicína a testování NTRK fúzí u maligních nádorů k cílené léčbě pacientů inhibitory TRK
Precizní medicína a testování NTRK fúzí u maligních nádorů k cílené léčbě pacientů inhibitory TRK

13. 11. 2020 10:12

Po schválení larotrectinibu, selektivního inhibitoru tyrosinkinázového receptoru (TRK), americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) a Evropskou lékovou agenturou (EMA) by se mělo testování genových fúzí stát rutinní součástí standardního diagnostického procesu. NTRK1–3 jsou geny kódující tyrosinkinázové receptory pro neurotrofiny TRKA, TRKB a TRKC. Genové fúze NTRK1–3 jsou onkogenními spouštěči mnoha různých typů nádorů u dospělých i v pediatrické populaci. U pacientů s maligními nádory, které charakterizuje fúze genů NTRK1–3, představuje inhibice TRK důležitý terapeutický cíl. Autorkou článku je prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň a Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň. Celé znění článku si přečtěte ZDE.

Odborné články Acta medicinae
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období – nejen covidovém
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období – nejen covidovém

4. 11. 2020 08:25

Za podpůrné spolupráce zdravotnicko-pacientské organizace Dialog-Jessenius, o.p.s. vzniklo v březnu 2020 ve vazbě na rozvíjející se pandemii COVID-19 a pro potřeby našich onkologických pacientů původní Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období s cílem snížit riziko nákazy. Mnozí jsme si jistě v té době už uvědomovali možná úskalí a rizika podzimního a zimního období "viróz a chřipek", tu a tam nějakého ohniska COVID-19, nejspíše ale každý doufal, že situace nejistot a nebezpečí nákazy nebudou již ve srovnání s jarem 2020 tak dramatické. Bohužel, opak se stává pravdou...říká prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. (FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika). Celé znění desatera najdete ZDE.

Novinky z Linkos
Už víte o změnách, které se týkají apalutamidu, binimetinibu, enkorafenibu, nivolumabu?
Už víte o změnách, které se týkají apalutamidu, binimetinibu, enkorafenibu, nivolumabu?

30. 10. 2020 14:13

Přečtěte si nová indikační omezení u přípravků indikovaných k léčbě pacientů s karcinomem prostaty, dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF či nemocných s lokálně pokročilým neresekovatelným nebo metastatickým melanomem. Za jakých podmínek je hrazen například apalutamid u pacientů s nemetastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty ve vysokém riziku rozvoje metastáz? 

Informace o úhradě léčivých přípravků
VZP schválila úhradu vyšetření NGS
VZP schválila úhradu vyšetření NGS

29. 9. 2020 21:10

Výsledkem jednání České onkologické společnosti a Společnosti českých patologů s VZP je schválení úhrady vyšetření „next-generation sequencing“ (NGS) u pojištěnců VZP. Úhrada se týká vyšetření genomických alterací u pacientů s karcinomem prsu, kolorektálním karcinomem, nemalobuněčným plicním karcinomem i dalšími diagnózami. S detaily vás seznámí prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Informace o úhradě vyšetření
Novinky v léčbě karcinomu plic – výběr z přednášek ASCO
Novinky v léčbě karcinomu plic – výběr z přednášek ASCO

24. 9. 2020 16:20

Co přinesla sdělení virtuální konference ASCO? Přinášíme Vám zpravodajství z letošního kongresu ASCO, který se tentokrát konal ve virtuálním prostředí. V prezentaci doc. MUDr. Milady Zemanové, Ph.D., najdete nejnovější  poznatky o aktuální situaci v léčbě karcinomu plic. Co je nového v imunoterapii 1. linie léčby metastazujícího nádoru plic, cílené léčbě metastazujících NSCLC nebo adjuvantní terapii EGFR mutovaných NSCLC? 

Kongresy Přednášky
Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program
Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program

22. 9. 2020 09:02

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem „Nalejvárna v 7 minutách“. Odborným garantem semináře je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Byl zveřejněn aktualizovaný program semináře. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou
XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou

22. 9. 2020 09:00

XXVII. Jihočeské onkologické dny na téma Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat, které se měly konat 22.–24. října 2020 v Jízdárně v Českém Krumlově,  byly přesunuty na 21.–23. října v roce 2021. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
Vychází suplementum časopisu Klinická onkologie
Vychází suplementum časopisu Klinická onkologie

22. 9. 2020 08:57

Online vychází první letošní suplementum časopisu Klinická onkologie, které se v osmi přehledech a třech původních pracích věnuje radioterapii. Více zde.

Novinky z Linkos
12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021
12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021

22. 9. 2020 08:53

Navzdory koronavirové pandemii se i v příštím roce uskuteční 12. ročník PragueONCO. Již nyní si můžete zapsat do svých diářů termín jeho konání 20.–22. 1. 2021 a spuštění registrace 1. 10. 2020. Ať už proběhne formou klasického kongresu v prostorách Clarion Congress Hotelu v Praze, či virtuálně, můžete se těšit na hodnotný odborný program a přední české a zahraniční odborníky. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
Změny indikačního omezení platné od 1. 8. 2020. Co je nového?
Změny indikačního omezení platné od 1. 8. 2020. Co je nového?

2. 9. 2020 08:51

Nepřehlédněte novinky ve změnách úhrad u léčivých přípravků v onkologii. Informujte se o změnách indikačního omezení, které jsou platné od 1. 8. 2020. Změny úhrad se týkají těchto účinných látek. 

Informace o úhradě léčivých přípravků
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?

25. 8. 2020 13:14

Z výzkumů v zahraničí vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace však v České republice bohužel nejsou dostupné. Proto prosíme nejen onkology, ale i praktické lékaře, aby pomohli informovat své pacienty o dotazníkovém šetření. Cílem šetření je zmapovat spánek u onkologicky nemocných v ČR. Stačí, aby vaši pacienti vyplnili dotazník ZDE. Předem děkujeme, že jim o tom řeknete.

Novinky z Linkos
Kabozantinib je nově hrazen i v první linii léčby mRCC
Kabozantinib je nově hrazen i v první linii léčby mRCC

24. 7. 2020 14:04

Do první linie léčby pacientů se světlobuněčným karcinomem ledviny se střední a špatnou prognózou vstupuje další molekula. Kabozantinib, nyní již standard léčby pacientů ve druhé linii mRCC, je od 1. července 2020 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění nově i v první linii léčby. Úhrada byla stanovena na podkladě studie CABOSUN, která u této skupiny pacientů prokazuje snížení rizika progrese o 52 % v porovnání se sunitinibem, a to při srovnatelném bezpečnostním profilu léčby. Bližší informace najdete ZDE.

Informace o úhradě léčivých přípravků