Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Progredující metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty

Jakou léčbu byste doporučili u 65letého muže s hlavní diagnózou C61? Jedná se o zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty - Acinární adenokarcinom prostaty, GS8 (4+4), cT4N1M1, st.IV, generalizace do lymfatických uzlin a skeletu, PSA 22,96ug/l (...

raritní

Lobulární ca prsu triple negativní

Epikríza: 76letá pacientka bez závažných komorbidit (DM na PAD, arter. hypertenze) v dobré kondici, PS 0 s nálezem 2 ložisek lobulárního karcinomu prsu, vlevo, bez generalizace, C153..59. Provedena mastektomie s exenterací axily s nálezem: 2 ložis...

Neoadjuvance X operace

Dobrý den, velmi Vás prosím o Vaši radu. 50letá pacientka dle MMG a sono v HZK nepravidelná hypoechogenita velikosti 31 x 24 x 26 mm. Léze prostupuje celou šíří žlázy až k fascii, bez jasné infiltrace. Axilární uzliny fyziologické, jedna LU v levé a...

raritní

59letá nemocná s karcinomem pravého prsu

59letá nemocná ve velmi dobrém biologickém stavu s nově diagnostikovaným karcinomem pravého prsu 45 mm NST,s možnou infiltrací kožního krytu a satelitními ložisky dle PET-CT, bez zjevné inflamace, s masivním postižením uzlin až do nadklíčku, bez vzd...

raritní

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu, po ablaci s exenterací vpravo, NST, 15 mm, G3, ER 95%, PR 100% MIB 50% bez lymfangioinvaze, bez perineurálního šíření s DCIS G2, odstraněny 4 lymfatické uzliny, 2 z nich sentinelové, všechny bez...

Pacient s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty vysokého rizika

54 lety nemocný, léčený pro DM melitus I typu, celiakii, hypertenzi FA: INZ, nárazově kortikoidy pro celiakii, Prestarium, ECOG PS 1 nyní nově dg. ca prostaty, histologicky z biopsie acinární adeno ca GS 5+5, z obou laloků pT1c (cT3) N1 M1...

Adjuvantní léčba

Pacientka rč. 61 (59 let) s ca mammae l.sin pT1cpN1(1mikro/4)M0 G1 duktální ,V0,L0,R0 Imunohistochemické vyšetření: Ki 67.........5%+,ER......pozitivní - 100% ,PR .......pozitivní - 60% ,HER/2- poz.2´+, poz. mikrometastáza sentinelové uzliny,FIS...

Metastatický kolorektální karcinom

Žena 62 let bez významných komorbidit, PS = 0. V roce 2015 levostranná hemikolektomie pro adenoca G2 pT3 pN0 M0, bez následné adjuvance. Není sekretor markerů. Doplněno: wt-RAS, wt-BRAF, MMR bez defektu. 3/2020 na CT prokázáno solitární ložisko...

Recidivující granulosa cell tumor

Vážení kolegové, prosím o konzultaci případu pacientky ročník 1969, původně interně bez komorbidit. V minulosti (2007 provedena AE vlevo pro granulosový tumor ovaria, více dokumentace nemám k dispozici) Na CT břicha 9/2019 byl zjištěn cystoidního...

Adjuvance u ca prsu luminal B

Pacientka 64 let, po implantaci kardiostimulátoru pro syndrom karotického sinu, jinak se interně neléčí, léky neužívá. Kardiostimulátor impantován vpravo, ECHO s dobrou EF LK. Stav po ablaci pravého prsu + excizi SLU, histolgicky v HZQ duktální ca...

raritní

Opakování chir. výkonu v axile při absenci SLU v resekátu u luminal A nádoru

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu: Pacientka -46 let, léčena pro hypertenzi, jinak zdráva, nyní s nově diagnostikovaným karcinomem levého prsu ve screeningu. Vstupní nálezy: MG - vlevo v DZQ jemné lehce nepravidelně kalcifika...

Triple neg. ca

Dobrý den, pac. 66 let, bez závažných komorbidit nově dg. karcinom P prsu - hmatná bolestivá rezistence, biopticky nejednoznačný nález, provedena 31.3.2020 radikální excize tu + SLU vpravo, hist. invazivní adenoidně cystický karcinom G1,...