Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Adj. léčba u lok. pokroč. převážně lobul. ca

Dobrý den, prosím o konzultaci následné léčby pac. 73 let, hypertonička, dále z OA : 2x po plicní embolii / vždy pooperačně, 1995, 1/2020, trvalá antikoagulace / s nově dg. karcinomem P prsu , biopticky inv. lobul. ca G2, na doplněné MR...

Lokálně pokroč. ca prsu, adj. léčba

Dobrý den, prosím o konzultaci následné léčby u pac. 73 let, hypertonička, dále z OA : 2x po plicní embolii / vždy pooperačně, 1995, 1/2020 / s nově dg. karcinomem P prsu , biopticky inv. lobul. ca G2, na doplněné MR multicentrické postiž...

raritní

Indikace adjuvantní RT u LCIS v definitivní histologii

Dobrý den, vážení kolegové, obracím se na Vás ohledně případu pacientky XX, narozené v roce 1968. V prosinci 2020 nalezen 8 mm ložisko v levém prsu dle mamografie. Histologie prokázala v jednom vzorku invazivní lobulární karcinom, Gr 1, ER100%, PR 8...

raritní

Kompletná odpoved po chemoterapii mts triple negat Ca prsníka

Prosím o názor na pokračovanie menežmentu 48 ročnej pacientky s triplex malignitou u geneticky pozit BRCA 1 mutácie Pac. s Ca mammae l.dx pT2N0snM0 triple negat, BRCA1 pozit St.p. QE mammae l.dx, radicalisatio duas, SNLB axillae l.dx 7.3.2019, h...

44letá pacientka nemocná se synchronním duplicitním primárně generalizovaným ca mammy s rozdílným výsledkem Hercepttestu

44letá premenopauzální pacientka v červenci 2020 navštívila mammologickou ambulanci v terénu pro rozsáhlý nález v oblasti P prsu , již v té době popisováno na MMG -P prs spotřebován tumorem, zesílení kůže ,dle UZ lymfadenopatie v P axile 32 mm. V t...

Ca penisu

Lze prosim povazovat za prekancerosu chronickou balanitidu...Děkuji.

Dlaždicobuněčný karcinom jícnu se susp. angioinvazí

Pac. tč. 65 let. OA: dosud jen úrazy operace maxil. dutiny pro polyp Léky neužívá. Pro tlaky za hrudní kostí, váznutí soust Gastroskopie: Závěr: žlutavá ploška v jícnu cca ve 30 cm od řezáků- cca přechod stření a horní třetiny Sten...

Typický bronchogenní karcinoid s generalizací

Dobrý den, prosím o návrh paliativní léčby u 62-ti leté pacientky,téměř asymptomatické,PS:1, bez karcinoidového sy s náhodným nálezem typického karcinoidu středního laloku pravé plíce s meta do levé plíce,mnohočetných meta jater a skeletu cT2N2M1...

Muž, 1944, s generalizovaným mezoteliomem pleury

Muž, 1944, s generalizovaným mezoteliomem pleury. Do 11/2019 léčen 6 cykly pemetrexed+cisplatina, dle PET/CT byla dosaženo PR, léčba byla tehdy dále ukončena pro hematologickou toxicitu. Aktuálně je podle PET/CT progrese, pacient je nadále v dobrém...

Sekretorický karcinom prsu

Dobrý den, prosím Vás o poradu. jedná se o 58-letou pacientku s ca prsu l.sin, st.p.parciální resekci l.sin + SLNB l.sin 11/11/2020 , pT2pN0(0/3LU)Mx, histologie sekreční karcinom mléčné žlázy, vel. 21x18x23 mm, triple neg, ki 67 10%, LVI neg, p...

NST medulární diferenciace

Pac. 1954, s ca mamae l.dx. bifokální po QE a SLn -tu vel. 15 a 7mm, dne 2.11.20, jedná se o multifokální (2 ložiska v těsní blízkosti) invazivní špatně diferencovaný karcinom prsní žlázy - NST s medulární diferenciací rostoucí expanzivně ve tkáni...

Prosím o doporučení zda zahájit systémovou léčbu a případně jakou

Pacientka 55 let, kromě kompenzované hypertenze bez komorbidit. V lednu 2016 pravostranná nefrektomie pro světlobuněčný renální karcinom pT1a N0 M0, sledována pak na urologii. V únoru 2017 solitární metastáza bazálně v levé plíci, řešeno resekcí a...