Odborné kolegium

Na dotazy týkající se nejvhodnější léčby vašeho onkologického pacienta odpovídají přední odborníci z oboru.
Garantem odborného kolegia je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.